BGT

Een zorgplicht voor de bronhouders waarvan alle gemeentes in Nederland er één zijn. Deze zorgplicht brengt vele werkzaamheden met zich mee. Siegers Landmeetkunde beschikt over de juiste software en kennis om u bij deze plicht te helpen.