Digitaal Terrein Model

Een meting uitgevoerd als compleet 3D Digitaal Terrein Model (DTM) is uitgesproken specialisme van Siegers Landmeetkunde.
Met deze 3D visualisatie is het mogelijk lengte- en dwarsprofielen te genereren of een hoogtelijnen kaart met kleur aanduiding te bouwen. Wanneer deze modellen zijn gebouwd kunnen allerlei hoeveelheidsberekeningen door de computer worden uitgevoerd. De modellen wordt gemaakt met behulp van AutoCAD Civil3D.