Maatvoering

Hoofdmaatvoering, kadastrale grenzen, rooilijnen, voor al deze infra-werkzaamheden kunt  u een beroep doen op onze landmeters.
De punten worden nauwkeurig uitgezet met ijzeren buizen, houten piketten of perkoenpalen.
Een uitzettekening met puntnummers wordt aan u geleverd, zodat de nieuwe situatie op de tekening makkelijker in het veld te herkennen valt.