Rioolmetingen

Riolering en waterhuishouding zijn een hot item binnen een hoop gemeentes.
Siegers Landmeetkunde kan op verschillende niveaus werkzaamheden hiervoor verrichten

Deze werkzaamheden worden door ervaren landmeters en op een veilige manier uitgevoerd. Voor de toegang tot het riool wordt gebruik gemaakt van riooldriepoot met bootmanstoel en een gasdetectiesysteem.