Werknemers behalen veiligheidscertificaat

Begin september hebben alle werknemers van Siegers Landmeetkunde het veiligheidscertificaat veilig werken langs de weg voor landmeters behaald. Het was een zeer interessante cursus waar een hoop kennis is opgedaan hoe om te gaan met het hedendaagse “drukke” verkeer. Het heeft onder andere geresulteerd in de aanschaf van “knal” gele werkbussen met zwaailampen, die de werknemers moeten beschermen. Een belangrijke les was ook om gezien te worden door de weggebruikers.